Jindro nezapomeneme…

04.10.2013 16:08

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil náš kamarád a člověk, který věnoval fotbalu vše a člen VV FCHB pan Jindřich Stöcker. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úterý 8. 10. v 14.00 hodin v obřadní síni v Těrlicku. Jindro vždy zůstaneš v naších srdcích.....odpočívej v pokoji.